Dream.Power.Series.Day.7.8.9.720p.WEB

Dream.Power.Series.Day.7.8.9.720p.WEB

AJPW.2019.03.21.Dream.Power.Series.Day.7.720p.WEB
Description============================================== 
Title: 2019.03.21 – Dream Power Series Day 7.mp4 
Date: 2019.03.21 
Runtime: 02:34:00 
Video: MP4 | 1280×720 | 2024Kbps | 29.96 fps 
Source: AJPW.TV 
=============================================== 
Location: Nagoya, Aichi, Japan 
Arena: Nagoya International Conference Hall 
Attendance: 617 

1. Atsuki Aoyagi & Danji Tamura vs. Hokuto Omori & Yusuke Okada 
2. All Asia Tag Team Title Tournament Semi Final Match – Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs. Black Menso-re & Takao Omori 
3. All Asia Tag Team Title Tournament Semi Final Match – Jake Lee & Koji Iwamoto vs. Masaya Takahashi & Takayuki Ueki 
4. Atsushi Maruyama vs. Ryouji Sai 
5. Akira Francesco, Dylan James, Joe Doering & Ultimo Dragon vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama), Atsushi Aoki & Hikaru Sato 
6. Jun Akiyama, Naoya Nomura & Zeus vs. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi 
7. All Asia Tag Team Title Tournament Final Match (vacant) – Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
AJPW.2019.03.23.Dream.Power.Series.Day.8.720p.WEB
Description============================================== 
Title: 2019.03.23 – Dream Power Series Day 8.mp4 
Date: 2019.03.23 
Runtime: 01:36:35 
Video: MP4 | 1280×720 | 1999Kbps | 29.96 fps 
Source: AJPW.TV 
=============================================== 
Location: Iwaki, Fukushima, Japan 
Arena: Iwaki City Gymnasium 
Attendance: 422 

1. Atsuki Aoyagi vs. Dan Tamura 
2. Atsushi Maruyama vs. Hokuto Omori 
3. Jun Akiyama & Toshiki Iwaki vs. Black Menso-re & Takao Omori 
4. Atsushi Aoki & Yusuke Okada vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
5. Akira Francesco & Dylan James vs. Naoya Nomura & Zeus 
6. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Hikaru Sato 
AJPW.2019.03.24.Dream.Power.Series.Day.9.720p.WEB
Description============================================== 
Title: 2019.03.24 – Dream Power Series Day 9.mp4 
Date: 2019.03.24 
Runtime: 01:41:31 
Video: MP4 | 1280×720 | 1999Kbps | 29.96 fps 
Source: AJPW.TV 
=============================================== 
Location: Onagawa, Miyagi, Japan 
Arena: Onagawa Town General Gymnasium 
Attendance: 349 

1. Hikaru Sato vs. Hokuto Omori 
2. Atsushi Aoki vs. Dan Tamura 
3. Jun Akiyama & Zeus vs. Black Menso-re & Takao Omori 
4. Atsushi Maruyama vs. Naoya Nomura 
5. Akira Francesco & Dylan James vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
6. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Yusuke Okada
AJPW.2019.03.21.Dream.Power.Series.Day.7.720p.WEB
AJPW.2019.03.23.Dream.Power.Series.Day.8.720p.WEB
AJPW.2019.03.24.Dream.Power.Series.Day.9.720p.WEB

You might like

@ 2023 DX-TV.COM