Skip to content
Home Dream.Power.Series.Day.7.8.9.720p.WEB

Dream.Power.Series.Day.7.8.9.720p.WEB

  Dream.Power.Series.Day.7.8.9.720p.WEB

  AJPW.2019.03.21.Dream.Power.Series.Day.7.720p.WEB
  Description============================================== 
  Title: 2019.03.21 – Dream Power Series Day 7.mp4 
  Date: 2019.03.21 
  Runtime: 02:34:00 
  Video: MP4 | 1280×720 | 2024Kbps | 29.96 fps 
  Source: AJPW.TV 
  =============================================== 
  Location: Nagoya, Aichi, Japan 
  Arena: Nagoya International Conference Hall 
  Attendance: 617 

  1. Atsuki Aoyagi & Danji Tamura vs. Hokuto Omori & Yusuke Okada 
  2. All Asia Tag Team Title Tournament Semi Final Match – Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs. Black Menso-re & Takao Omori 
  3. All Asia Tag Team Title Tournament Semi Final Match – Jake Lee & Koji Iwamoto vs. Masaya Takahashi & Takayuki Ueki 
  4. Atsushi Maruyama vs. Ryouji Sai 
  5. Akira Francesco, Dylan James, Joe Doering & Ultimo Dragon vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama), Atsushi Aoki & Hikaru Sato 
  6. Jun Akiyama, Naoya Nomura & Zeus vs. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi 
  7. All Asia Tag Team Title Tournament Final Match (vacant) – Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
  AJPW.2019.03.23.Dream.Power.Series.Day.8.720p.WEB
  Description============================================== 
  Title: 2019.03.23 – Dream Power Series Day 8.mp4 
  Date: 2019.03.23 
  Runtime: 01:36:35 
  Video: MP4 | 1280×720 | 1999Kbps | 29.96 fps 
  Source: AJPW.TV 
  =============================================== 
  Location: Iwaki, Fukushima, Japan 
  Arena: Iwaki City Gymnasium 
  Attendance: 422 

  1. Atsuki Aoyagi vs. Dan Tamura 
  2. Atsushi Maruyama vs. Hokuto Omori 
  3. Jun Akiyama & Toshiki Iwaki vs. Black Menso-re & Takao Omori 
  4. Atsushi Aoki & Yusuke Okada vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
  5. Akira Francesco & Dylan James vs. Naoya Nomura & Zeus 
  6. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Hikaru Sato 
  AJPW.2019.03.24.Dream.Power.Series.Day.9.720p.WEB
  Description============================================== 
  Title: 2019.03.24 – Dream Power Series Day 9.mp4 
  Date: 2019.03.24 
  Runtime: 01:41:31 
  Video: MP4 | 1280×720 | 1999Kbps | 29.96 fps 
  Source: AJPW.TV 
  =============================================== 
  Location: Onagawa, Miyagi, Japan 
  Arena: Onagawa Town General Gymnasium 
  Attendance: 349 

  1. Hikaru Sato vs. Hokuto Omori 
  2. Atsushi Aoki vs. Dan Tamura 
  3. Jun Akiyama & Zeus vs. Black Menso-re & Takao Omori 
  4. Atsushi Maruyama vs. Naoya Nomura 
  5. Akira Francesco & Dylan James vs. Jake Lee & Koji Iwamoto 
  6. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) & Yusuke Okada
  AJPW.2019.03.21.Dream.Power.Series.Day.7.720p.WEB
  AJPW.2019.03.23.Dream.Power.Series.Day.8.720p.WEB
  AJPW.2019.03.24.Dream.Power.Series.Day.9.720p.WEB