Watch PROGRESS Wrestling 2017 07 01 Cologne 720p WEB mp4

Watch PROGRESS Wrestling 2017 07 01 Cologne 720p WEB mp4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwe

 

 

 

 

 

 

 
Non Title Match º
º David Starr vs. Pete Dunne º
º º
º PROGRESS Women’s Title #1 Contendership Match º
º Jinny vs. Laura Di Matteo º
º º
º PROGRESS Atlas Title #1 Contendership Match º
º Mike Bird vs. WALTER º
º º
º Six Man Tag Team Match º
º Chuck Mambo, Jack Sexsmith & Roy Johnson vs. Jimmy Havoc & The London º
º Riots (James Davis & Rob Lynch) º
º º
º Singles Match º
º Marius Al-Ani vs. Travis Banks º
º º
º PROGRESS Atlas Title Match º
º Matt Riddle (c) vs. Jurn Simmons
 

 

 

 
Quality: Untouched/Remuxed 720p WEBRip º
º º
º Video: º
º Duration: 2h 7m º
º Container: mp4 º
º Format: h264 º
º Format Profile: Baseline@L3 º
º Resolution: 1280×720 (16:9) º
º Frame Rate: 29.97 fps º
º Bitrate: 2588 Kbps º
º º
º Audio: º
º Codec: AAC-LC º
º Sample Rate: 44.1 KHz º
º Bitrate: 84.8 Kbps º
º Channels: 2 (Front: L R)
 

 

 

 

 

 

Watch PROGRESS Wrestling 2017 07 01 Cologne 720p WEB mp4

 

 

 

 

 

 

 

Watch online

 

 

 

 

 

Waiting finish converting video

 

 

 

 

 

Server 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uploaded By Site : Dx-tv.com

 

 

 

 

 

 

Open rar file to see password

 

 

 

 

Password : dx-tv.com

 

 

 

 

 

720p

 

 

 

 

 

Uploaded+rapidgator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shrt10.com/wxcEepMq

 

 

 

 

 

 

 

http://shrt10.com/GMbE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch PROGRESS Wrestling 2017 07 01 Cologne 720p WEB mp4